Szolgáltatások / Épületszerkezettani szaktervezés

Az építészeti alkotások anyagokban, épületszerkezetekben valósulnak meg. Mondják, hogy az építészet megfagyott zene: ha az építőanyagok ennek a hangjegyei, akkor az épületszerkezet az akkord. Ha az építészet költészet, akkor az anyagok a betűk, de az épületszerkezet adja a szavakat, melyen megszólal. Az épületszerkezeteknek összhangzattana, nyelvtana van.

A valós tervezési feladat sohasem rutinfeladat, mindig inkább közös rejtvényfejtés, mely a koncepció első pillanatától intenzív együttműködést kíván. Az építészet minden alkotásban meghaladja korábbi önmagát, így a bevált műszaki megoldások csak korlátozottan alkalmazhatók. Nem elég, hogy az épület építészetileg magas színvonalú legyen, funkcionálisan működjön, hanem a helyes épületszerkezeti tervezésnek köszönhetőn ne menjen idő előtt tönkre, ne kerüljön többe, mint feltétlenül szükséges. A tervek ne korlátozzák a versenyt. Nincsenek mindig érvényes algoritmusok, csereszabatos kész-megoldásaink. Változnak az anyagok, a szabályok, a feladatok, gyakran nem lehet előre megjósolni a végeredményt. A megoldást gyakran nem kiválasztjuk, hanem megalkotjuk.

Az épületszerkezeteket legtöbbször maga az építész tervezi, de nagyobb, bonyolultabb, újszerűbb, problémásabb épületek esetében sor kerül épületszerkezeti szaktervező bevonására. Az épületszerkezeti tervezés jelenleg nincs külön végzettséghez, jogosultsághoz kötve, ha így lenne, akkor az építészet egységéből veszne el valami. De a feladatok megosztása, a közös gondolkodásból származó előnyök, az építészet és épületszerkezetek közötti kölcsönhatás gyümölcsei gyakran megérik a többlet tervezési költségeket, épületszerkezeti szaktervező bevonását.

Munkánk a megegyezéstől függően kiterjedhet a koncepcióalkotásra, az építésmód megválasztására, az egyes épületszerkezeti alrendszerek, részletrajzok tervezésére, anyagok meghatározására, átnézeti lapok, részletrajzi füzetek, specifikációk, műszaki leírások elkészítésére, komplett épületszerkezeti dokumentáció átadására.

Az együttműködésnek több formája lehetséges:

  • Konzultációs együttműködés

Ebben az esetben az építésziroda készíti az épületszerkezeti terveket, a konzultációs segítség a felmerülő kérdések megválaszolását, a problémák átbeszélését, lehetséges megoldási irányok kijelölését, együttgondolkodást, vázlatolást jelent, igénytől és előrehaladástól függő gyakorisággal személyes jelenléttel a Megbízó irodájában vagy online formában, a konzultációk általános szokásai szerint.

  • Kiválasztott alrendszer(ek) épületszerkezeti szaktervezése

A Megbízó saját erőforrásait meghaladó, vagy speciális ismereteket igénylő részproblémák, alrendszerek kiviteli szintű feldolgozása, részlettervekkel, specifikációk készítése, projekttől függő tartalommal és árajánlat szerint (például csak a vízszigetelések, vagy homlokzatburkolat kérdésköre).

  • Projektek mentorálása, tervkövetés, ellenőrzés

Egy épület menet közbeni, avagy leadás előtti tervdokumentációjának épületszerkezeti szakmai kontrollja, végigkísérése, felügyelete a tervezés és/vagy kivitelezés során, észrevételek, hiányok, javaslatok írásos rögzítése és átadása.

BCD Kft.

Épületszerkezettani szaktervezés, tanácsadás, szakértés, tervellenőrzés. Épületfizikai és épületenergetikai szaktervezés, szakértés, szimuláció, mérés. Szoftverfejlesztés.

More

Kapcsolat

+3630 539 4166